אוכמה

אוכמה היא המילה מקצרת לאוכל גורמה

דוגמאות

מה קורה בסדר רוצה ללכת למסעדה החדשה שפתחו שמעתי שיש שם אוכמה

קטגוריה