אחושילינג

המילה אחושילינג מורכבת מ אחו-אח שילינג-מטבע אנגלי
מילה שהיא כמו סימן קריאה או מדגישה את הנאמר לפניה

דוגמאות

איזה חום פה יא אחושילינג!
אמא זה יקר אחושילינג!

קטגוריה