אח

המילה "אח" היא הכי נפוצה, והכי טעונה בעברית המתחדשת. כשאומרים אל מישהו שהוא "אח", פירוש הדבר ביטוי הקרבה האיכותי ביותר, נכון לרגע שבו הוא נאמה. לאחרונה נוצר ביטוי חדש – "אח על מלא" – אח, אבל משודרג.

דוגמאות

קטגוריה