אין דברים כאלה

משתמשים בביטוי כדי לומר על משהו שהוא לא יאמן, לא יכול להיות. הוא יכול לבוא גם בהקשר של התלהבות אמיתית ממשהו אך יכול גם לבטא את ההיפך, שמשהו כ"כ גרוע.

דוגמאות

קטגוריה