אין מצב

ביטוי המשמש תחליף ל: "לא יכול להיות". ביטוי הקובע באופן חד משמעי שסיטואציה כלשהי היא מופרכת ולא יתכן שמשהו אכן קיים, קרה או יקרה.

דוגמאות

אין מצב שאתמול זכית בפיס. יכול לבוא גם כתשובה: אדם 1: "זכיתי אתמול בפיס". אדם 2: "אין מצב"!

קטגוריה

פירושים נוספים:

אין מצב

ביטוי המשמש תחליף ל: "לא יכול להיות". ביטוי הקובע באופן חד משמעי שסיטואציה כלשהי היא מופרכת ולא יתכן שמשהו אכן קיים, קרה או יקרה.