אין מצב

ביטוי המשמש תחליף ל: "לא יכול להיות". ביטוי הקובע באופן חד משמעי שסיטואציה כלשהי היא מופרכת ולא יתכן שמשהו אכן קיים, קרה או יקרה.

דוגמאות

קטגוריה

פירושים נוספים:

אין מצב

ביטוי המשמש תחליף ל: "לא יכול להיות". ביטוי הקובע באופן חד משמעי שסיטואציה כלשהי היא מופרכת ולא יתכן שמשהו אכן קיים, קרה או יקרה.