אירוע

המילה "אירוע" משמשת לתיאור סיטואציה או אדם אשר מתנהג בצורה מוגזמת ,
התנהגות עליזה או עצובה כמו כן סיטואציה שמחה נורא או עצובה נורא .

דוגמאות

"איזה אירוע היה אתמול במועדון " "אל תשאלי הכרתי מישהו אירוע של בחור ! "

קטגוריה