אל"ך

אל"ך זה
אין
לי
כוח

דוגמאות

מורה:עכשיו נכין ♾ יומני קריאה..

תלמיד אקראי:אל"ך...

קטגוריה