אמ;לק

המילה נגזרת מתוך ארוך מידי ; לא קראתי ומשמשת להבעת דעה על משהו, בלי לקרוא עליו ביסודיות. מדובר בהבעת דעה על כתבה / ספר / מאמר, למרות שמביע הדעה מצהיר בעצם שלא קרא אותו במלואו או אפילו בחלקו, למעט הכותרת.

דוגמאות

"אמ;לק - ספר חשוב מאד"
"אמ;לק - אבל הכתבה עוסקת בנושא חשוב"

קטגוריה