אנפרינד

המילה אנפרינד משמשת לתיאור פעולה הפסקת החברות עם אדם כלשהו בפייסבוק.

דוגמאות

קטגוריה