אש

המילה אש דומה למילה פגז במובן של התלהבות ותחליף למדהים, מעולה וכו': "ההופעה היתה אש" אך יכולה לבוא גם במקום המילה מאוד.

דוגמאות

קטגוריה