בדוק

ההיפך המוחלט לאין מצב. מילה המסמלת ביטחון מלא במשהו, גם אם זו לא עובדה שבאמת נבדקה אלא דעה.

דוגמאות

קטגוריה

פירושים נוספים:

בדוק

המילה "בדוק" היא החלופה התורנית לימלה "ברור" או "יבוודאי". אבל מה, היא נועדה ליצור את הרושם שמי שמשתמש בה, באמת מבין על מה הוא מדבר, הוא מכיר את נושא השיחה לעומק והעובדות לכאורה שהוא מזכיר בשיחה, נבדקו ונמצא שהן אמת.

בדוק

המילה בדוק משמשת לתיאור משהו בטוח לחלוטין.