בוא/י

את המילה בואי שמים בד"כ בסוף משפט והמשמעות שלה היא הגזמת, נסחפת. נאמרת גם בטון מזלזל כשלצד האומר ברור שהצדק איתו.

דוגמאות

"יש ערים יותר יפות מתל אביב, בואי" או "השחקן הזה הוא בן הזוג האולטימטיבי בעיניך? בואי"

קטגוריה