בוא/י

את המילה בואי שמים בד"כ בסוף משפט והמשמעות שלה היא הגזמת, נסחפת. נאמרת גם בטון מזלזל כשלצד האומר ברור שהצדק איתו.

דוגמאות

קטגוריה