ביוש

המילה ביוש משמשת כמילת פרידה במקום ביי ונחשבת למילה קלילה יותר.

דוגמאות

קטגוריה