בלתי

קיצור של הביטוי המוכר בלתי נסבל. גם בלתי מצביעה על מישהו שקשה במילים עדינות להיות בחברתו או אפילו לצפות בו על המסך.

דוגמאות

"הבוס שלי הוא פשוט בלתי כשהוא יוצא מפגישה לא מוצלחת" או: "עד עכשיו חיבבתי את השחקן הזה אבל בתכנית הזאת הוא פשוט בלתי"

קטגוריה