בלתי

קיצור של הביטוי המוכר בלתי נסבל. גם בלתי מצביעה על מישהו שקשה במילים עדינות להיות בחברתו או אפילו לצפות בו על המסך.

דוגמאות

קטגוריה