בלת"ק

המונח "בלת"ק" (קיצור של "בלי לקרוא תגובות קודמות" מהווה גילוי נאות של מצטרף חדש לדיון אינטרנטי על כך שהוא מגיב לתוכן הטקסט הנדון מבלי לחזור אחורה ולהתעמק בדיון שהתקיים קודם להצטרפותו.

דוגמאות

"בלת"ק - אם להתייחס רק לכתבה עצמה, אני מאמין שמוצא האדם מן החלל." "בלת"ק, חבל שהנסיך וויליאם לא ביקר בישראל."

קטגוריה