ברדנות

הסלנג "ברדן" בא משפת הסלנג הירושלמית ומייצג אדם שרוב הזמן אוהב לרבוץ ולא לעשות כלום, כמו בטלן .

דוגמאות

"איזה ברדן אתה לא קם מהספא כבר יומיים "

קטגוריה