בשב"ש

בשב"ש זה
ברור
שזו
בעייה
שלך

דוגמאות

איש 1:אני רעב
איש 2:בשב"ש

קטגוריה