גבוה בעננים!

פירוש הסלנג – גבוה בעננים מתאר אדם או אישה אשר עפים על עצמם.

דוגמאות

"תרד, תרד!
אתה גבוה בעננים!"

קטגוריה