דוך

המילה דוך מתארת ביצוע פעולה באופן מיידי אחרי פעולה אחרת, באה להצביע על מיידיות מבחינת זמן וגם על הגעה לפעולה השניה בדרך הקצרה ביותר האפשרית.

דוגמאות

קטגוריה