דפוק

המילה "דפוק" מתייחסת לפרק הזמן שחייל שנידון למאסר מבלה בכלא הצבאי, שאינו נספר במסגרת זמן השירות ולכן אינו מקרב את מועד שחרורו.

דוגמאות

"שלושה חודשים דפוק סעעעמק... בחיים אני לא אשתחרר." "יש לי יותר ימי דפוק מימים רגילים בצה"ל... נראה לי אני אחתום קבע בכלא."

קטגוריה