דפוק

המילה "דפוק" מתייחסת לפרק הזמן שחייל שנידון למאסר מבלה בכלא הצבאי, שאינו נספר במסגרת זמן השירות ולכן אינו מקרב את מועד שחרורו.

דוגמאות

קטגוריה