דרס קוד

הביטוי מתאר קוד לבוש, ההופעה שאיתה מצופה להגיעלמקום מסוים גם אם לא נאמר במפורש שככה צריך להתלבש או להיראות.

דוגמאות

קטגוריה