היוש/ביוש

היוש וביוש משמשים לאמירת שלום כמו שלום, להתראות היי וביי, אך יש במילים אלה הקללה (מהמילה קלילות) נוספת, הבעת ילדותיות, חוסר רצינות. אם היי וביי הם פחות רשמיים משלום, היוש וביוש הם עוד פחות רשמיים ומחייבים.

דוגמאות

קטגוריה