וא"ח

ואח זה
וואלה
אתה
חופר

דוגמאות

איש 1:בלה בלה בלה...
איש 2:וא"ח

קטגוריה