זורם

המילה "זורם" היא תחליף לאוקי או בסדר כאשר מדובר בפעולה ספונטנית
או על מנת לאשר את הפעולה בצורה קלילה .

דוגמאות

קטגוריה