חאווה

חוואה- משמש כמילה נרדפת ללא מוסדר,
מאולתר

דוגמאות

תראה את הבית בחאווה הזה ...
עברתי את המבחן בחאווה

קטגוריה