חובודה

פירוש הסלנג חובודה הוא חוברת עבודה.

דוגמאות

פתחו את החובודה בעמוד שבעים ושתיים

קטגוריה