חיים שלי

הביטוי "חיים שלי" משמש לתאר חיבה עמוקה.

דוגמאות

קטגוריה