חייסן

אדם שלא יודע להפסיד בכבוד

דוגמאות

הפסדת בהתערבות, אל תהיה לי עכשיו חייסן

קטגוריה