חפשן

המילה "חפשן" שאובה מהמושג הצבאי "חפ"ש" (קיצור של "חייל פשוט"), ומשמש לתיאור אדם (על פי רוב חייל) עצלן מטבעו, השואף להקל על עצמו ולהקטין ככל הניתן את תחומי אחריותו.

דוגמאות

קטגוריה