חש/ה

המילה חש/ה התחילה מהביטוי חש/ה את עצמו/ה אך היום עומדת בפני עצמה. נוהגים להגיד חש על מישהו שחושב את עצמו, בעל ביטחון עצמי מופרז או שחצן.

דוגמאות

קטגוריה