כל-דה

פרוש הסלנג הוא: כל דבר.

דוגמאות

בשיעור אומנות שאלתי את המורה "מה לצייר?" והוא אמר "כל-דה."

קטגוריה