לאמ;לק

הפועל "לאמ;לק" (נגזר מאמ;לק – קיצור של "ארוך מדי; לא קראתי") משמעו לתמצת טקסט כך שיהיה קל יותר לקריאה עבור מי שאין לו זמן לקרוא אותו במלואו.

דוגמאות

קטגוריה