לאנפל

הפועל "לאנפל" (נגזר מ-un-follow) שאוב מעולם הפייסבוק, ומתייחס לסימון האופציה של הפסקת מעקב אחר פרסומים של חבר פייסבוק, מבלי לנקוט במהלך הגלוי של לאנפרנד אותו.

דוגמאות

"נו ברור שהיא משגעת אותך אבל אל תאנפרנדי אותה, היא תיעלב... פשוט תאנפלי אותה." "אינפלת אותי יא מניאק? אני אאנפל אותך בחזרה..."

קטגוריה