לאנפל

הפועל "לאנפל" (נגזר מ-un-follow) שאוב מעולם הפייסבוק, ומתייחס לסימון האופציה של הפסקת מעקב אחר פרסומים של חבר פייסבוק, מבלי לנקוט במהלך הגלוי של לאנפרנד אותו.

דוגמאות

קטגוריה