לאנפרנד

הפועל "לאנפרנד" משמעו להסיר אדם כלשהו מרשימת החברים בפייסבוק, לרוב עקב התבטאות או התנהגות לא רצויות שלו.

דוגמאות

קטגוריה