לא הבנתי

בביטוי לא הבנתי הכוונה היא דווקא הפוך על הפוך, משהו כמו אני מבין טוב מאוד מה אתה אומר אבל זה פשוט הזוי.

דוגמאות

"אתה אומר שאתה לא מגיע ליום הולדת שלי? לא הבנתי" או : מכל מה שעשינו אתה זוכר דווקא את הפקק שעמדנו? לא הבנתי"

קטגוריה