לבלשט

הפועל "לבלשט" משמעו לומר, לעתים בביטחון רב, אוסף של שטויות (Bullshit בלעז), לרוב כדי להשיג מטרה מסוימת.

דוגמאות

קטגוריה