לגגל

הפועל "לגגל" מתייחס לשימוש במנוע החיפוש "גוגל" במטרה לחפש מידע על דבר מה.

דוגמאות

קטגוריה