לדפדף

הביטוי לדפדף הלאה הוא האח הסלנגי של לפתוח דף חדש, אבל יש בו גם ביטוי לחוסר סבלנות מסוים, אמירה לאדם אחר לא להתקע על משהו ולהמשיך הלאה, לא להיות כבד כ"כ.

דוגמאות

"לא נורא כולה מסך של טלפון דפדף אחי "
"הבנתי שלא הייתי בסדר שלא הודעתי על האיחור. דפדף הלאה"

קטגוריה