להטריל

הפועל "להטריל" משמעו להטריד במרחב האינטרנטי, למתוח מישהו או להתנהג בצורה שמטרתה העיקרית היא למשוך תשומת לב.

דוגמאות

קטגוריה