להתחרפן

הפועל "להתחרפן" מתאר שיבוש זמני או קבוע בתפיסת המציאות, שיקול הדעת או האיזון הנפשי הכללי.

דוגמאות

קטגוריה