להתצפצף

משתמשים במילה זאת כאשר אדם מורגש ומופתע מדבר אז הוא ״מצתפצף״

דוגמאות

די נו ... אמילי , תפסיקי להצתפצף ...

קטגוריה