לו"ז

המילה ל"וז נכנסה לסלנג הכללי מהצבא ומשמשת להבהרה כאשר לא ברור מה הסיטואציה לאשורה.

דוגמאות

במקום לשאול "מה הכוונה" שואלים "מה הלו"ז?"

קטגוריה