לחטוף את הג'ננה

הצירוף "לחטוף את הג'ננה" משמעו להיות מוצף בתחושות של כעס, רוגז או עצבנות.

דוגמאות

קטגוריה