לייבש

הפועל "לייבש" משמעו להתעלם ממחווה, הצעה או מסר של מישהו באופן משפיל, הגורם לו לתסכול.

דוגמאות

קטגוריה