לייבש

הפועל "לייבש" משמעו להתעלם ממחווה, הצעה או מסר של מישהו באופן משפיל, הגורם לו לתסכול.

דוגמאות

"אחותי איך ייבשת אותו עכשיו... לא הבנת שהוא מנסה להזמין אותך לדייט?" "נו אל תייבש אותי... אני עם היד למעלה כבר. תן כיף."

קטגוריה