לכפכף

הפועל "לכפכף" משמעו "לתת כאפה" (מכה) למישהו.

דוגמאות

קטגוריה