לכפכף

הפועל "לכפכף" משמעו "לתת כאפה" (מכה) למישהו.

דוגמאות

"די כבר יא קרציה! עוד פעם אחת אתה זורק עליי גומיה אני קם ומכפכף אותך." "ככה הלשנת עליי למורה? הייתי מכפכפת אותך אבל אני נגד אלימות בעיקרון."

קטגוריה