למקבל

הפועל "למקבל" משמעו לצאת או לנהל קשר רומנטי עם יותר מאדם אחד במקביל.

דוגמאות

קטגוריה

פירושים נוספים:

למקבל

המילה למקבל מציינת יציאה עם כמה במקביל עד לקבלת החלטה מיהו הנבחר מבין כולם. המילה נמצאת בשימוש הרבה אצל משתמשי הטינדר ואפליקציות היכרות שיש להם הרבה אפשרויות וקשה חלהם לבחור.

למקבל

המילה למקבל מתארת אנשים שמנהלים מערכות יחסים מקבילות עם מספר בני זוג.