לסנג'ר

הפועל "לסנג'ר" מתאר הצלחה לרתום אדם באופן נצלני למשימה לא נחשקת במיוחד. מגיע במקור מהסלנג הצבאי.

דוגמאות

"מה אתה בא לסנג'ר אותי? אמרתי לך, לא הולך לקנות לך סיגריות." "תראה איך היא מצליחה לסנג'ר אותו לכתוב במקומה עבודה לאוניברסיטה... הפכה אותו לשפוט שלה."

קטגוריה