לסנג'ר

הפועל "לסנג'ר" מתאר הצלחה לרתום אדם באופן נצלני למשימה לא נחשקת במיוחד. מגיע במקור מהסלנג הצבאי.

דוגמאות

קטגוריה