לעוף על

הצירוף "לעוף על" משמעו להתלהב ביותר ממישהו או ממשהו.

דוגמאות

קטגוריה