לפנים

הביטוי "לפנים" (פ' דגושה), הוא ביטוי שלמרות הקונוטציה השלילית שניתן להסיק ממנו, הוא חיובי לחלוטין ומרמז על אירוע חיוסי בצורה יוצאת דופן שאירע למספר. כשמישהו אוכל ארוחה טובה, הוא אוכל "ארוחה לפנים". כשמישהו עושה עסקה מוצלחת, הוא יכול להתגאות שהוא עשה "עסקה לפנים".

דוגמאות

קטגוריה